Mộ đơn – Mộ đôi

MỘ ĐƠN & MỘ ĐÔI SALA GARDEN

Tại Sala Garden có 6 phân khu dành cho Mộ Đơn & Mộ Đôi bao gồm các phân khu: M1, M2, M3, M4, M5, M6. Đa dạng các diện tích sử dụng:
– Mộ đơn với diện tích 4,05m2/lô quy cách ngang 1,5m và dài 2,7m.
– Mộ đôi với diện tích 9,1m2/lô quy cách ngang 1,5m và dài 2,7m.

SƠ ĐỒ PHÂN LÔ - MỘ ĐƠN & MỘ ĐÔI

Cần các suất vị trí đẹp gần các công trình tâm linh Tịnh Xá- Thiền Viện, Đền Trình và các tiện ích như nhà tòa nhà văn phòng, Hồ Tịnh Tâm, Công Viên phân khu, Vườn Hoa Trung Tâm của các phân khu hoặc các suất gần mặt tiền đường 7 mét (trồng cây hoa Vô Ưu (cây Sala)) hoặc mặt tiền đường 3 mét vui lòng liên hệ 0899 89 1759

QUY CÁCH - MỘ GIA TỘC 48M2

HÌNH ẢNH KHU MỘ ĐƠN & MỘ ĐÔI

Cần các suất vị trí đẹp gần các công trình tâm linh Tịnh Xá- Thiền Viện, Đền Trình và các tiện ích như nhà tòa nhà văn phòng, Hồ Tịnh Tâm, Công Viên phân khu, Vườn Hoa Trung Tâm của các phân khu hoặc các suất gần mặt tiền đường 7 mét (trồng cây hoa Vô Ưu (cây Sala)) hoặc mặt tiền đường 3 mét vui lòng liên hệ 0899 89 1759  

0899 89 1759

Scroll to Top

YÊU CẦU TƯ VẤN

Nội dung gắn dấu (*) yêu cầu bắt buộc

YÊU CẦU TƯ VẤN

Nội dung gắn dấu (*) yêu cầu bắt buộc