Mộ gia tộc

MỘ GIA TỘC SALA GARDEN

Khu mộ gia tộc có diện tích đa dạng từ 48m² đến 295m² với quy cách như sau:
• Mộ gia tộc 48m² có tối đa 8 huyệt trên một khu mộ.
• Mộ gia tộc 95m²-159m² có tối đa 12 huyệt trên một khu mộ.
• Mộ gia tộc 195m²-295m² có tối đa 16 huyệt trên một khu mộ.

SƠ ĐỒ PHÂN LÔ - MỘ GIA TỘC

Cần các suất vị trí đẹp gần các công trình tâm linh Tịnh Xá- Thiền Viện, Đền Trình và các tiện ích như nhà tòa nhà văn phòng, Hồ Tịnh Tâm, Công Viên phân khu, Vườn Hoa Trung Tâm của các phân khu hoặc các suất gần mặt tiền đường 7 mét (trồng cây hoa Vô Ưu (cây Sala)) hoặc mặt tiền đường 3 mét vui lòng liên hệ 0899 89 1759  

QUY CÁCH - MỘ GIA TỘC 48M2

QUY CÁCH - MỘ GIA TỘC 95M2 - 159M2

QUY CÁCH - MỘ GIA TỘC 195M2 - 259M2

HÌNH ẢNH KHU MỘ GIA TỘC

Cần các suất vị trí đẹp gần các công trình tâm linh Tịnh Xá- Thiền Viện, Đền Trình và các tiện ích như nhà tòa nhà văn phòng, Hồ Tịnh Tâm, Công Viên phân khu, Vườn Hoa Trung Tâm của các phân khu hoặc các suất gần mặt tiền đường 7 mét (trồng cây hoa Vô Ưu (cây Sala)) hoặc mặt tiền đường 3 mét vui lòng liên hệ 0899 89 1759

0899 89 1759

Scroll to Top

YÊU CẦU TƯ VẤN

Nội dung gắn dấu (*) yêu cầu bắt buộc

YÊU CẦU TƯ VẤN

Nội dung gắn dấu (*) yêu cầu bắt buộc